Behöver jag bygglov för att installera solpaneler?

I de flesta fall kräver inte installation av solpaneler bygglov. De klassas som en så kallad ”åtgärd med ringa betydelse” enligt plan- och bygglagen. Det finns dock undantag beroende på fastighetens typ och plats. Vi kan hjälpa dig att kontrollera och hantera eventuella tillstånd om det behövs.

Powered by BetterDocs

Just nu: 10% rabatt på installationen!
Kom i kontakt med oss
Just nu: 10% rabatt på installationen!
Just nu: 10% rabatt på installationen!
Just nu: 10% rabatt på installationen!
Just nu: 10% rabatt på installationen!