fbpx

Behöver jag bygglov för att installera solpaneler?

I de flesta fall kräver inte installation av solpaneler bygglov. De klassas som en så kallad ”åtgärd med ringa betydelse” enligt plan- och bygglagen. Det finns dock undantag beroende på fastighetens typ och plats. Vi kan hjälpa dig att kontrollera och hantera eventuella tillstånd om det behövs.

Powered by BetterDocs