fbpx

Behöver jag en särskild elanslutning för att installera en elbilsladdare?

Installation av en elbilsladdare kräver vanligtvis en separat elanslutning, särskilt om laddaren har hög laddningskapacitet. Vår installationsfirma kommer att bedöma ditt befintliga elsystem och rekommendera lämpliga åtgärder om det behövs en uppgradering av elanslutningen.

Powered by BetterDocs