fbpx

Hur fungerar ett solcellsbatteri?

Solcellsbatteriet lagrar överskottsel i form av kemisk energi. När du behöver extra el, t.ex. på kvällen eller när solen är skymd, omvandlas den lagrade energin till elektricitet som kan användas i ditt hushåll. På detta sätt minskar du ditt beroende av elnätet och kan använda din solenergi när det passar dig bäst.

Powered by BetterDocs