fbpx

STÖD & BALANSTJÄNSTER

Sverige – En unik marknad för balanstjänster

Följ med oss på resan mot en grönare och mer energieffektiv framtid.

STÖD & BALANSTJÄNSTER

Höga ersättningar många år framöver

Svenska elnätet genomgår en omfattande omställning, och det politiska beslutet för 30 år sedan gällande kärnkraft har skapat ett instabilt elnät. Denna unika situation har öppnat upp för höga ersättningsnivåer på marknaden för balanstjänster under många år framöver.

Stöd- och balanstjänster i energisystemet syftar till att upprätthålla en stabil och pålitlig elförsörjning

När det kommer till energiproduktion och distribution är det viktigt att efterfrågan på el matchas med den aktuella produktionen. Eftersom el inte kan lagras i stora mängder direkt i elnätet, måste det finnas en kontinuerlig balans mellan produktion och konsumtion.

Här kommer batterier och energilagring in i bilden. Dessa teknologier gör det möjligt att lagra överskottet av el när produktionen är hög och efterfrågan är låg, och sedan leverera den lagrade elektriciteten när efterfrågan ökar eller produktionen minskar. Batterier kan fungera som en slags “energibank” och bidra till att skapa en jämnare och mer stabil elförsörjning.

Balanstjänster innebär att det finns mekanismer och system på plats för att snabbt justera produktionen eller konsumtionen för att matcha den aktuella efterfrågan. Om det finns en oväntad ökning eller minskning av elförbrukningen, eller om en produktionsanläggning plötsligt stänger av, måste systemet kunna anpassa sig snabbt för att undvika över- eller underskott av elektricitet.

Stöd- och balanstjänster hjälper till att hålla elförsörjningen stabil och tillgänglig, och batterier/energilagring är viktiga komponenter för att möjliggöra denna flexibilitet i energisystemet.

TJÄNSTER SOM BIDRAR TILL BALANSEN:

Frekvensreglering:

Elektricitetens frekvens måste hållas inom ett smalt intervall för att säkerställa att alla anslutna enheter fungerar korrekt. Om det finns obalanser i efterfrågan och produktion kan frekvensreglering användas för att snabbt justera produktionen.

Spänningsreglering:

Det handlar om att justera spänningen i elnätet för att hålla den inom specifika gränser. För hög eller för låg spänning kan vara skadligt för elektroniska apparater och kan till och med orsaka störningar i elförsörjningen.

Reservkapacitet:

Detta innebär att ha extra produktionskapacitet tillgänglig och redo att aktiveras vid behov. Dessa extra resurser kan snabbt kopplas in för att hantera plötsliga förändringar i efterfrågan.

Installera solpaneler på ditt tak för att producera din egen el. Under soliga dagar kommer du generera mer el än du förbrukar.
SOLPANELER OCH EGENPRODUKTION

Installera solpaneler på ditt tak för att producera din egen el.

Under soliga dagar kommer du generera mer el än du förbrukar.

Feels Like Sun - Våra lösningar - Följ med oss på resan mot en grönare och mer energieffektiv framtid.
ENERGILAGRING
MED BATTERIER

Investera i batterier för att lagra överskottet av solenergin du genererar.

När solen skiner och du inte använder all din genererade el, lagras överskottet i batterierna för senare användning.

Feels Like Sun - Våra lösningar - Följ med oss på resan mot en grönare och mer energieffektiv framtid.
ANSLUTNING TILL ELNÄT, STÖD- OCH BALANSTJÄNSTER

Anslut din batterislösning till elnätet.

Genom att vara ansluten till elnätet kan du dra nytta av stöd- och balanstjänster.

Energiföretag och elnät kan kompensera dig ekonomiskt för den extra el du bidrar med när efterfrågan är hög.
FÅ EKONOMISK KOMPENSATION

Bidra med överskottsenergi till elnätet.

Energiföretag och elnät kan kompensera dig ekonomiskt för den extra el du bidrar med när efterfrågan är hög.

BATTERILÖSNINGAR

Upptäck potentialen i våra batterilösningar

Följ med oss på resan mot en grönare och mer energieffektiv framtid.

Nyheter