fbpx

Solceller i bostadsrättsföreningar (BRF) – En lönsam investering för en grönare framtid

Solceller på taket till bostadsrättsföreningar kan vara en ekonomiskt fördelaktig och miljömässigt hållbar investering. Enligt Martin Landquist, projektledare och medgrundare av Feels Like Sun, ett företag specialiserat på smarta och innovativa solenergilösningar, är det viktigt att noggrant överväga olika faktorer för att säkerställa en framgångsrik installation av solceller i en bostadsrättsförening.

”Solceller i bostadsrättsföreningar kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna och bidrar till en grönare framtid. Vi arbetar tillsammans med föreningarna för att hjälpa dem att navigera genom installationsprocessen och dra nytta av alla tillgängliga bidrag och stöd”

– Martin Landquist, projektledare och medgrundare hos Feels Like Sun

Fördelarna med att installera solceller i bostadsrättsföreningar är många. För det första kan det ge betydande ekonomiska fördelar. Genom att producera egen solel kan föreningen minska sina elkostnader och spara pengar på lång sikt. Dessutom kan överskottsel som inte används av föreningen säljas till elbolaget, vilket ger en extra inkomstkälla.

– Solceller i bostadsrättsföreningar kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna och bidrar till en grönare framtid. Vi arbetar tillsammans med föreningarna för att hjälpa dem att navigera genom installationsprocessen och dra nytta av alla tillgängliga bidrag och stöd, berättar Martin Landquist som arbetar som projektledare hos Feels Like Sun.

Företaget specialiserar sig på innovativa lösningar för solenergi och hjälper bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner över hela Sverige att komma igång och börja producera egen förnybar energi från solen.

– Vi förstår att kostnaden är en viktig faktor och hjälper därför gärna till för att hitta lämpliga finansieringsalternativ och att utforma avtal som inkluderar klara kostnads- och underhållsuppgifter, säger Martin.

Utöver de ekonomiska fördelarna bidrar solceller till att minska bostadsrättsföreningens klimatpåverkan. Genom att producera ren och förnybar energi minskar man utsläppen av växthusgaser och främjar en hållbar framtid. Detta kan öka föreningens miljöprofil och skapa ett intresse bland köpare, vilket i sin tur kan öka fastighetens värde.

Installationen av solceller i bostadsrättsföreningar kräver noggrann planering och rätt leverantör. Det är därför viktigt att man väljer en pålitlig och erfaren leverantör som kan hantera hela installationsprocessen, från planering och installation till underhåll och service. Det är också viktigt att undersöka tillgängliga bidrag och stöd för att optimera investeringen.

– När det kommer till tekniska aspekter är det viktigt att analysera takytan, orienteringen och eventuella skuggor för att optimera solcellssystemets prestanda. Vår erfarna personal hjälper till att utforma den mest effektiva lösningen för varje specifik bostadsrättsförening, säger Martin och fortsätter, – Genom att överväga tekniska aspekter, kostnader och finansiering samt välja rätt leverantör och avtal kan en bostadsrättsförening säkerställa en framgångsrik installation av solceller. Med Feels Like Suns expertis och innovativa lösningar kan bostadsrättsföreningar ta steget mot en grönare framtid och dra nytta av solenergins fördelar.

Feels Like Sun - - "Solceller i bostadsrättsföreningar kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna och bidrar till en grönare framtid. Vi arbetar tillsammans med föreningarna för att hjälpa dem att navigera genom installationsprocessen och dra nytta av alla tillgängliga bidrag och stöd"
Martin Landquist, projektledare
hos Feels Like Sun

Bra att veta om solceller i bostadsrättsföreningar

Solceller i bostadsrättsföreningar erbjuder en möjlighet till både ekonomisk vinning och minskad klimatpåverkan. Genom att installera solceller kan bostadsrättsföreningar minska sina elkostnader, bidra till en grönare framtid och öka fastighetens värde.

Utöver byggnadsregler, elanslutning och skatteregler finns det ytterligare aspekter att överväga när det gäller regelverk och tillstånd för solceller i bostadsrättsföreningar.

Försäkringar: Det är viktigt att föreningen har en försäkring som täcker eventuella skador och ansvar som kan uppstå på grund av solcellsanläggningen. Kontakta försäkringsbolaget för att säkerställa att solcellerna är korrekt försäkrade.

Brand- och elsäkerhet: Solcellsanläggningar kan medföra vissa säkerhetsrisker, särskilt när det gäller brand- och elsäkerhet. Det kan finnas specifika krav och rekommendationer som måste följas för att säkerställa en säker installation och användning av solcellerna. Rådfråga experter inom området för att följa lämpliga säkerhetsprotokoll.

Informera boende: Det är viktigt att informera bostadsrättshavarna om installationen av solcellsanläggningen och de eventuella förändringarna som kan påverka dem. Det kan inkludera information om underhålls- och kontrollrutiner, säkerhetsaspekter och eventuella effekter på fastighetens utseende eller användning.

Dokumentation: För att följa regelverket och tillstånden bör bostadsrättsföreningen ha korrekt dokumentation för solcellsanläggningen. Det kan inkludera bygglov, nätavtal, garantibevis, försäkringspolicys och eventuella ansökningar om bidrag eller stöd.

Genom att vara medveten om och följa reglerna och tillstånden kan bostadsrättsföreningar installera och använda solceller på ett lagligt och säkert sätt. Det är också viktigt att regelbundet hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar eller uppdateringar av regelverket som kan påverka solcellsanläggningen.